Beschikbaar
Koopprijs
€ 3.000.000,-
k.k.

Over dit object

Te Koop
Stationspark 39, Goes

Namens onze opdrachtgever bieden wij aan, een op een zeer gunstige en mooie locatie gelegen groot pand op de groot perceel aan de rand het Stationspark. Het object is momenteel in gebruik als onderdeel van een scholengroep en staat bekend als het pand van het Groen College. Het pand is zeer robuust gebouwd en gerealiseerd in de periode 1992 tot en met 1998. Het bestaat uit verschillende onderdelen, die met elkaar verbonden zijn. Het complex kent kantoorruimte, schoollokalen over 3 bouwlagen, bestaande uit practicumlokalen en theorielokalen. Verder is er een mediatheek, zijn er 2 volwaardige gymzalen, grote kantine met grote eigen keuken. De practicumlokalen zijn ingericht voor een slagersvakopleiding met complete keukeninrichting, bloemsierkunst met een koelcel (2 keer), houtbewerkingslokaal, lasinstructieruimte en landmechanisatie.
Verder is een hal ingericht ten behoeve tuinaanleg (bestrating), dierenverzorging (warme en koude ruimten) en zijn er kassen. Het terrein is verder ingericht ten behoeve van parkeerplaatsen, fietsenstalling en verder tuininrichting.

Het is denkbaar dat de verschillende fysieke onderdelen van het gebouw een diverse invulling krijgen. Het pand is alleen in zijn geheel te koop en niet in onderdelen. Een deel van het terrein of het geheel kan in aanmerking komen voor herontwikkeling.

Ligging en situatie
Op korte afstand van het stadscentrum en nabij het NS-station, aan de rand van een kantorenpark, tegen een woongebied aan. Het perceel is een onderdeel van het Stationspark waarop nog verder ontwikkeld zal gaan worden. De directe omgeving kenmerkt zich nu door kantoorruimte en maatschappelijke gebouwen voor de zorg en een school. De verkeerssituatie wordt drastisch gewijzigd, waardoor de mogelijkheden en bereikbaarheid van het perceel nog verder verbeteren. Mede door de nieuwe spoortunnel wordt de locatie van meer importantie.

Bestemming
De huidige bestemming binnen het bestemmingsplan Stationsomgeving Zuid-West, d.d. 26-11-2015, is "Maatschappelijk". Maatschappelijke activiteiten: educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve activiteiten en activiteiten ten behoeve van openbare dienstverlening. Verder ondergeschikte detailhandel en/of horeca, parkeervoorzieningen, tuinen, erven, paden en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

Daarnaast kent de locatie de sub-bestemming 'Waarde'. De voor "Waarde _ Archeologie 2" (WR- A2) aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud van het ter plaatse aanwezige archeologisch waardevol gebied.

Privaatrechtelijke aspecten
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie C, nummer 5898, 5896 en 5901 totale grootte 19.125 m2. Er zijn thans geen privaatrechtelijke beperkingen bekend. Kadastraal nummer 5901 is belast met een recht van opstal voor de gemeente Goes. Daarnaast zijn er aantekening vanuit de Belemmeringenwet Privaatrecht op perceel 5898 en 5901 van toepassing.

Bodemonderzoek
In het verleden zijn er op het terrein in het direct aangrenzende gebied diverse onderzoeken uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere aantekeningen ten behoeve van dit perceel.. Afhankelijk van de beoogde ontwikkeling van de kandidaat-koper zal een nader onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Indeling
In de bijlagen zijn de plattegronden en gevel tekeningen opgenomen, die de indeling van het pand grotendeels weergeven. De oppervlakten van de diverse onderdelen zijn als volgt op basis van het bruto vloeroppervlakte:
begane grond hoofdgebouw 4305 m2
eerste verdieping hoofdgebouw2178 m2
tweede verdieping hoofdgebouw 959 m2
koude loods 541 m2
dierenverblijf 131 m2
loods 395 m2
kas 668 m2

Onderhoud
Het pand verkeert in het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud ten behoeve van het huidige gebruik. Er is sprake van gebruikssporen en enig achterstallig onderhoud. De installaties worden op periodieke basis onderhouden en gekeurd.

,As is, where is'
Het object wordt 'As is, where is' verkocht.. Koper aanvaard alle risico's van dien.

Koopsom
€ 3.000.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd over de verkoop en koop van dit pand wel overdrachtsbelasting 6%.

Bankgarantie
Een zekerheidsstelling van 10% van de overeengekomen koopsom bij het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Oplevering
In onderling overleg.

Overige van belang zijnde informatie
-In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper;
-Opdrachtgever verleent met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid 2, BW.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "Stationspark 39 te Goes". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen (op te vragen bij de makelaar)
Kadastraal schetsplan
Bestemmingsplankaart en voorwaarden
Tekeningen/plattegronden
Fotobladen

+ Lees volledige omschrijving
  • Foto's
  • Kenmerken

Algemeen

Overdracht

Koopprijs
€ 3.000.000,-
k.k.
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1992
Bestemming
maatschappelijk vastgoed

Oppervlakten en indeling

Oppervlakten

Geïnteresseerd in dit object?

Voor meer informatie of een bezichtiging van dit object, kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.